iBarge integreert BigMile voor binnenvaart om CO2-uitstoot inzichtelijk te maken

24 AUGUSTUS 2022

iBarge maakt bekend dat het BigMile gaat integreren voor de binnenvaartsector. De app krijgt een speciale CO2-module om bevrachtingskantoren en schippers inzicht te geven in uitstootgegevens voor hun eigen boekhouding. ‘CO2-reductie is echt een ketenvraagstuk. We willen hier graag als ICT-partner een faciliterende rol in spelen’, zegt Marius Hakkesteegt, Business Developer van iBarge.

De binnenvaart digitaliseert in een rap tempo. Er komen allerlei toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken informatie te delen en deze meer inzichtelijk te maken. Met iBarge kunnen schippers de status van het transport doorgeven, documenten digitaal ontvangen en aanleveren, en relevante informatie over beschikbaarheid, dan wel afwezigheid, delen met hun bevrachters. ‘Aan deze datastromen wordt met de nieuwe CO2-module in iBarge dankzij BigMile nu ook automatisch informatie over CO2-uitstoot toegevoegd’, zegt Ilona Kuipers, Product Owner van iBarge.

‘BigMile wordt gevoed met data vanuit iBarge. De calculaties die BigMile via de zogenoemde Emission API teruggeeft, worden doorgestuurd naar het backoffice systeem van de bevrachters’, licht Kuipers verder toe. ‘Dit wordt gebruikt voor de rapportage in de transportketen, zodat de schippers daar niet onnodig veel werk voor hoeven te verzetten. De data wordt niet opgeslagen in iBarge of BigMile en wordt niet openbaar gemaakt.’

Datastromen bij elkaar brengen

Binnenvaartschepen zijn per definitie energiezuiniger dan vrachtwagens, als we kijken naar de hoeveelheid lading die per keer vervoerd kan worden. In de binnenvaart is de CO2-uitstoot voor transport per binnenvaartschip echter een stuk moeilijker te meten dan bijvoorbeeld per vrachtwagen, omdat er een grote verscheidenheid aan scheepstypen bestaat. ‘Wij helpen de binnenvaartsector daarbij door meerdere datastromen bij elkaar te brengen in één softwareoplossing en zo de bevrachters de juiste tools te geven om de uitstoot inzichtelijk en vergelijkbaar te maken’, aldus Marius Hakkesteegt.

Jan Pronk, Managing Director van BigMile: ‘Het is fantastisch om te zien dat de binnenvaart zoveel aandacht heeft voor het milieu en het reduceren van de footprint, terwijl het aandeel van de binnenvaart in de gehele CO2-uitstoot van de transportsector in Nederland met nog geen 5 procent relatief gezien al heel laag is. In de transportketen wordt het echter steeds belangrijker om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot op scheeps- en reisniveau. Met iBarge hebben we een goede partner gevonden voor CO2-monitoring in de binnenvaart om dit naar een hoger plan te trekken.’

Over iBarge

iBarge is een initiatief van Aspect ICT en bevrachtingskantoren om te komen tot een gezamenlijk standaard voor digitalisering van reis- en ladinggevens. Bevrachtingskantoren delen deze informatie met hun partners in de keten. Aspect ICT is een brede ICT-dienstverlener die onder andere actief is in de maritieme sector. Er wordt kennis en ondersteuning geboden voor ICT-strategie, Business software, Business Apps & Integratie, digitaal samenwerken, Business Intelligence en Security.

Over BigMile

BigMile is een calculatie- en analyseplatform waarmee logistiek dienstverleners en verladers de multimodale transport-gerelateerde CO2-uitstoot van hun vervoer kunnen optimaliseren en erover kunnen rapporteren: per klant, per logistiek dienstverlener, per zending of per regio. Het SaaS-platform is zowel geschikt voor bedrijven met een regionaal of stedelijk dekkingsgebied als voor globaal opererende multinationals die van verschillende vervoersmodaliteiten gebruikmaken. Op dit moment zijn er al meer dan 250 gebruikers van BigMile, waaronder bedrijven als BSH, Ceva, DHL, Driscoll’s, DPD en Ricoh.
BigMile is in 2019 ontstaan vanuit Topsector Logistiek en Connekt en sinds de zomer van 2020 een zelfstandig opererend internationaal bedrijf. BigMile is SFC Accredited Partner conform het GLEC Framework en ISAE 3000 gecertificeerd. Daarnaast is het strategisch partner van Lean & Green in diverse landen. Ook zijn er samenwerkingen met diverse brancheorganisaties, zoals Thuiswinkel.org en Evofenedex.

Meer informatie: www.bigmile.eu

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer