Privacy Statement

Beste iBarge gebruiker,

Met inwerkingtreding van de ‘wet Algemene Verordening Gegevensbescherming’ zijn wij ver-plicht u ervan in kennis te stellen met welke organisaties wij uw persoonsgegevens uitwisselen en met welk doel.

Onderstaand geven wij u hiervan een overzicht:
• [NAAM ORGANISATIE]o [naam doel]
• [NAAM ORGANISATIE]o [naam doel]
• [NAAM ORGANISATIE]o [naam doel]
• [NAAM ORGANISATIE]o [naam doel]

Wij zullen zoals de wet voorschrijft met deze organisaties/verwerkers, waarbij dit nodig is, een verwerkingsovereenkomst aangaan.

Deze wet houdt echter ook in, dat wij de door u aangeleverde gegevens van uw partner en kin-deren, zoals trouwdatum en geboortedatum niet in ons bezit mogen hebben. Wij zullen deze gegevens dan ook vernietigen.

Ook betekent deze wet, dat wij geen adresgegevens van medewerkers meer mogen verstrekken in het geval u een kaartje wilt sturen bij ziekte, geboorte of anderzijds. Heel spijtig, maar wij kunnen hier dan ook niet meer aan meewerken.

In het geval wij een informatieverzoek krijgen van een deurwaarder of andere loonvordering, dan zijn wij verplicht uw gegevens met hen te delen en hoeven wij u hiervan niet verder in kennis te stellen. U bent dan door hen zelf vooraf hierover ingelicht.

Procedure rechten betrokkenen persoonsgegevens

De betrokkenen van persoonsgegevens hebben de volgende rechten:
• Recht van inzage;
• Recht op rectificatie;
• Recht op gegevenswissing;
• Recht op beperking van de verwerking;
• Recht op overdraagbaarheid;
• Recht op bezwaar.

Een verzoek dient door betrokkene schriftelijk te worden verzonden per mail naar Jeroen Jeroense via J.Jeroense@aspect-ict.nl. In het verzoek dient duidelijk te worden vermeld op welk recht de betrokkene aan-spraak wenst te maken. Voor ieder recht dient betrokkene een nieuw verzoek in schriftelijk in te dienen. Dit komt bijvoorbeeld voor, wanneer betrokkene na het recht van inzage, aanspraak wenst te maken op zijn recht van gegevenswissing, overdraagbaarheid, bezwaar etc.

Op het verzoek van de betrokkene dient binnen een maand voldaan te worden. Binnen deze maand zal schriftelijk per mail worden gereageerd op het verzoek.

In deze reactie, zal bij recht van inzage een persoonlijke afspraak met de betrokkene worden gemaakt en zal uiteen worden gezet, wat er tijdens deze afspraak zal plaatsvinden.

Bij recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking of overdraagbaarheid zal in de reactie uiteen worden gezet, welke handeling(en) worden gedaan, dan wel heeft verricht. Vervolgens zullen deze handelingen worden uitgevoerd. Hier dient wel op te merken, dat bij gegevenswissing de wettelijke bewaartermijnen in acht gehouden worden.

Bij recht op bezwaar, zal de reactie bestaan uit haar wel/niet tegemoetkoming aan het recht op bezwaar, alsmede de beargumentering hiervoor.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

iBarge App