CO2-boekhouding altijd op orde

Dat maakt de iBarge-app mogelijk.
16 MEI 2022

In Nederland wordt hard gewerkt aan het behalen van gestelde klimaatdoelen. De transportsector is verantwoordelijk voor 11% van de totale broeikasgasuitstoot in Nederland. De binnenvaart dient ook CO2-emissies flink te verminderen. In 2030 gaat de sector voor een CO2-besparing van 20% en in 2050 is zero-emissie binnenvaart het doel. De sector is al druk met diverse vergroeningsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld elektrisch varen. Wist je dat het eerste waterstofaangedreven binnenvaartschip volgend jaar in de vaart komt?

Inzicht voor schippers

Schippers worden binnenkort verplicht om een CO2-boekhouding bij te houden, waarin de uitstoot per reis nauwkeurig wordt gedocumenteerd. Dit levert voor sommigen de nodige uitdagingen op. Gelukkig biedt de iBarge app een gemakkelijke en snelle oplossing. Binnen deze innovatieve app zit standaard 80% van alle CO2-gerelateerde informatie. Met de CO2-module wordt dit direct aangevuld tot 100%.

Hiermee wordt de schipper ontzorgd, zodat hij zich kan richten op varen en het plezier hebben in zijn werk. Daarnaast is het voor de bevrachter een stuk gemakkelijker. Het scheelt op kantoor een hoop werk om alles te verzamelen, bundelen en uit te rekenen.

De iBarge app levert inzichten op over zuiniger varen en hoe je op basis van eerder verzamelde gegevens CO2 tijdens een reis kunt besparen. Een voorbeeld: door real-time afstemming in de keten zijn laad- en lostijden eerder bekend via een backoffice applicatie of klantportaal. Je kunt je voorstellen dat er voor schepen soms later een plek aan de kade is. Op zo’n moment kan het schip langzamer van A naar B varen, waardoor er veel minder gasolie wordt verbruikt. Dit heeft natuurlijk een positief effect op de hoeveelheid uitgestoten CO2 en de portemonnee van de schipper.

CO2-boekhouding bedrijven

Bedrijven zetten in toenemende mate naast hun financiële boekhouding een CO2-boekhouding op. Door CO2-beprijzing, uitstoters betalen voor hun uitstoot, komt dit proces in een stroomversnelling. Om tot een totale CO2-uitstoot te komen, dienen afzonderlijke economische activiteiten zoals transport van goederen goed gemeten te worden. Met de iBarge app is het per binnenvaarttransport direct duidelijk wat de uitstoot is. Juist door alles op een eenduidige wijze vast te leggen, ontstaat een rapportage, die bedrijven gemakkelijk kunnen consolideren binnen hun CO2-boekhouding.

Carbon footprinting

De binnenvaart kent een grote verscheidenheid aan scheepstypes en motoren. Daarom is de Topsector Logistiek een programma gestart om de CO2-uitstoot voor transport per binnenvaartschip te meten. In dit project wordt de uitstoot van diverse schepen onder diverse omstandigheden in kaart gebracht. Met de uitkomsten van dit onderzoek krijgt de sector meer inzicht in CO2-uitstoot van de binnenvaart. Met de iBarge app leveren wij een bijdrage aan het meten, monitoren en delen van CO2-uitstootgegevens van de binnenvaart.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer