Terugblik Topsector Logistiek festival

27 SEPTEMBER 2023

Je kon er niet omheen, bij iedere sessie ging het over duurzaamheid. Of het nu om ondernemerschap, energieopwekking, bedrijfswagens, transportmiddelen of digitalisering ging. Wat wel duidelijk werd is het voor veel bedrijven niet duidelijk is. Er werd stevig aangemoedigd om gewoon te starten, desnoods klein met één zonnepaneel, één elektrische truck, één groen schip (hoewel klein…) en ook het voorbeeld van een kleine windmolen op het terrein kwam voorbij. 

Ervaar zelf vanuit je bedrijf hoe je de volgende stap kan zetten. Er zijn voldoende partijen die je verder kunnen helpen met plannen en beleid. De stap om te starten is nodig. Het liefst met de overtuiging dat het alleen met elkaar te realiseren is. Zo waren er bedrijven uit de regio Twente aanwezig die hier mooie voorbeelden van hadden. Het helpt dan ook om met de Twentse nuchterheid de mouwen op te stropen en stappen te zetten.  

 

De rode draad door het Topsector Logistiek festival was de groene lijn…

 

Wil je wel wachten… doe dat vooral niet, want als het straks moet en iedereen te gelijk wil, dan komt alles in de knel met levertijden en beschikbaarheid van middelen. Aan subsidiemogelijkheden zou het niet moeten ontbreken om te verduurzamen, alle pijlers zijn daarop gericht en bovendien houdt Europa ons aan de afspraken die vastgelegd zijn in de GreenDeal. Voor je ’t weet is ‘t 2030 en 2050 is dan ook niet heel ver weg meer.  

Elektrificatie…

Elektrische voertuigen zijn niet persé voordeliger dan dieselvoertuigen. Mede daarom schrijven diverse ondernemers in 8 jaar af, waardoor het wel uitkomt. Bovendien verwachten zij dat fossiele brandstoffen nog verder ontmoedigd worden door extra overheidstaksen, beperkingen door milieuzones en het imago dat je als bedrijf hebt in samenwerking met je opdrachtgevers en stakeholders. Zij merken dat medewerkers juist enthousiast raken over de verduurzaming en dat de beperkingen van elektrische voertuigen redelijk af te vangen zijn door deze gericht in te zetten. Het is zelfs een argument waarom mensen bij je komen en blijven werken! 

Digitalisering

Duurzaamheid kan niet zonder digitalisering. Het verantwoorden van je footprint wordt voor veel bedrijven een vereiste. Is het niet enkel voor de onderneming zelf, is het wel voor de logistieke keten waarin opdrachtgevers de informatie van je gaan vragen of leveranciers het bij de factuur vermelden.  

‘CO2 boekhouding’ (en andere emissies, zoals NO-x)

Het verzamelen van data was in het gehele evenement een belangrijk fundament. Met data krijg je als ondernemer inzicht in waar je staat met je verduurzaming en waar er mogelijkheden liggen om verder te optimaliseren en de volgende stap te zetten. Ook draagt het bij aan de data-vraag die toeneemt vanuit de logistieke keten en bij de certificeringen en instanties die bij deze stappen om de hoek komen kijken.  

Erkende footprint hangt af van datakwaliteit…

In het kader van verduurzaming is het verzamelen van data van cruciaal belang voor ondernemers. Het biedt inzicht in de huidige status van de verduurzaming en identificeert mogelijkheden voor verdere optimalisatie en vooruitgang. Bovendien is het van belang voor de toenemende vraag naar data vanuit de logistieke keten en certificeringsinstanties.  

Het verzamelen van data begint vaak op een pragmatische manier, waarbij de uitstoot wordt berekend op basis van gemiddelden en theoretische waarden. Dit resulteert vaak in een bronzen certificering. Echter, wanneer de data nauwkeuriger wordt vastgelegd, kunnen de berekeningen beter aansluiten op de praktijk en kan de daadwerkelijke uitstoot worden berekend. Dit leidt tot een zilveren, gouden of zelfs goud+ certificering. Dat helpt vervolgens bij het in aanmerking komen voor toekomstige contracten, kwaliteitsstatus en wie weet levert het voordelen op in belastingen.  

Tot slot…

Als jij als bedrijf een lagere uitstoot realiseert, hebben de partijen in de samenwerking daar ook profijt van in hun beoordeling. Deze wisselwerking wordt steeds belangrijker in de logistieke keten.   

Wat we van diverse ondernemers hoorden was dat het hen ook gaat om de toekomstige generatie.  Als je daar een bijdrage aan kan leveren door nu te doen wat je kan, dan gaat dat ook voor klanten en medewerkers het verschil maken.  

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer