iBarge-app zorgt voor administratieve verlichting bij bevrachter en schipper

31 MEI 2022

‘Hoe ver ben je?’, is een vraag die schippers onderweg bekend in de oren zal klinken. Bevrachters willen weten wanneer de lading wordt geladen en gelost en telefoneren is tot nu toe de snelste manier om daarachter te komen. Om die reden de iBarge app, die is bedoeld om de communicatie tussen bevrachter en schipper te versnellen.

De app is zeven jaar geleden ontstaan bij de binnenvaartcoöperatie NPRC. ‘Er waren veel telefoontjes tussen bevrachter en schipper, zegt Kuipers. ‘Bevrachters wilden vaak op het juiste moment bellen, maar belden soms ongelegen. Dus werd iBarge geboren. Dan kan de schipper zich concentreren op zijn eigenlijke werk en kan hij de reisinformatie invullen op het moment dat het hem uitkomt.’

Simpel in gebruik

Volgens Hakkesteegt is de kracht van de app dat hij simpel in gebruik is, gewoon via een mobiele telefoon of tablet. ‘Maak een foto van je factuur en je laad- en lospapieren en het systeem scant de informatie voor je in. De administratie kan de afrekening dan meteen factureren. Ook krijgen schipper en bevrachter een actueel overzicht te zien met waterstanden, oponthoud of stremmingen, die de reis kunnen verlengen’, legt Kuipers uit. De schipper kan ook makkelijk zijn afwezigheid doorgeven, zodat de bevrachter ziet wanneer het schip niet beschikbaar is.’

Standaard in de branche

Maar de belangrijkste eigenschap van iBarge is volgens Hakkesteegt en Kuipers dat de bevrachtingskantoren gezamenlijk één app bieden voor schippers. ‘We streven naar een standaard binnen de branche. Zo voorkomen we dat elk kantoor zijn eigen app gaat bedenken en zelf het wiel gaat uitvinden.’

Ontwikkelaar Aspect ICT

De app is in samenwerking met de bevrachtingskantoren uitgebracht door Aspect ICT in Hardinxveld-Giessendam, een maritiem dienstverlener met een scala aan dashboards, portalen en back office-systemen voor de binnenvaartbranche. Kuipers heeft zelf 20 jaar in de binnenvaart gewerkt en heeft dus wel een beeld van wat het systeem moet kunnen leveren. ‘Daarnaast hebben we een gebruikersgroep van schippers die feedback leveren over de app. Dus kunnen we zaken constant optimaliseren.’

Zo moeten de wetenswaardigheden van elke reis op dezelfde manier met een enkele klik duidelijk worden voor de 400 schippers en zeven bevrachters die zijn aangesloten bij iBarge.

Bevrachter faciliteert

Schippers kunnen zich via hun bevrachtingskantoor aanmelden voor de app. ‘Dat is een stukje dienstverlening van het kantoor aan de schipper’, legt Hakkesteegt uit. ‘We horen ook vaak vanuit schippers: eenmaal aan de slag met de app, wil men niet meer terug. Dat krijg je als je met de markt naar dat digitaliserings-vraagstuk gaat kijken. Dan krijg je een oplossing die aansluit bij de doelgroep en toekomstgericht is.’

CO2-uitstoot

Voor een alledaagse reis moet een schipper tamelijk veel informatie vastleggen. Verladers willen voor hun eigen boekhouding bijvoorbeeld steeds vaker weten hoeveel CO2 wordt uitgestoten voor het vervoer van hun goederen. In een aparte module kan iBarge dan ook die CO2-data vastleggen. ‘Dat past bij de toekomstgedachte die wij uitdragen’, aldus Hakkesteegt.

Betrouwbare partner

De app moet de betrokken partijen duidelijkheid verschaffen en de rompslomp terugdringen. Voor bevrachters en verladers moet iBarge vooral laten zien hoe betrouwbaar de binnenvaartbranche is. ‘Tegenwoordig gaat het er niet alleen maar om of de reis slaagt, maar ook om klanttevredenheid. Met deze app houdt de schipper die tevredenheid hoog. Indirect zorgt dat dan ook voor continuïteit’, zegt Hakkesteegt.

De vrachtprijzen zijn niet openbaar. Schippers en bevrachters hoeven dus niet te vrezen dat iedereen te weten komt hoeveel wordt betaald voor een bepaalde reis. ‘Schipper en bevrachter moeten samen uit die onderhandeling komen. De app zorgt er gewoon voor dat de factuur eerder gereed is en sneller kan worden betaald.’

De schipper heeft zijn eigen charters in beheer, de bevrachter ziet alleen de data van reizen die via zijn kantoor lopen. De vrachtprijsonderhandeling staat helemaal los van iBarge. Maar tijd is geld, en de rompslomp die wordt bespaard met iBarge, zorgt weer voor meer tijd en focus op het varen zelf.

Modal shift

Kuipers en Hakkesteegt denken ook dat iBarge sterk kan bijdragen aan de modal shift van weg naar water. ‘Het is toch een soort extra aanjager. Partijen worden gedwongen te kijken hoe hun transport is geregeld. En dan laat ook onze app duidelijk zien dat de binnenvaart echt de schoonste is. En de betrouwbaarheid en transparantie die vanuit onze app wordt gefaciliteerd, kan toch dat stukje onzekerheid bij verladers wegnemen.’

Kuipers benadrukt dat klanten meer inzicht krijgen in het transport van hun goederen. ‘iBarge wil de kloof dichten tussen partijen, zodat alles duidelijker wordt’, zegt Hakkesteegt. ‘Nu nog in kleine stapjes, maar die stapjes gaan wel ver. De data gestructureerd aanleveren en de leveringsgarantie voorop stellen, biedt toegevoegde waarde. Maar daarin moet de branche ook stappen zetten en die optimalisatie doorvoeren in de hele keten. Wij hopen dat iBarge de sleutel kan zijn tot al die informatie.’

‘In de toekomst willen we iBarge verder interactief maken’, onthult Hakkesteegt. Belangrijkste voor nu is dat de schipper en bevrachter allebei administratieve verlichting ervaren en de klant op ieder moment op de hoogte kan worden gesteld.

Auteur: Robin van den Bovenkamp
Bron: Schuttevaer.nl

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer