De binnenvaart als optie om je footprint te verlagen

27 SEPTEMBER 2023

Woensdag 22 november verzorgt Marius Hakkesteegt een sessie tijdens de Lean & Green Nederland Summit 2023. Samen met Arno Treur, CFO bij de NPRC, gaat hij dieper in op digitalisering, data en duurzaamheid in de binnenvaart. In het kader van deze sessie heeft Marius onderstaand interview afgelegd met Lean & Green NL. 

Met de komst van de Europese milieuwetgeving moet je als bedrijf aantoonbaar je uitstoot verlagen. Zeker als straks de CO2-taks ingaat, loont het de moeite om de footprint van je totale transportketen zo klein mogelijk te laten zijn. Een modal shift waarbij je (deels) de binnenvaart inzet, biedt perspectief, blijkt uit jarenlange data-analyse. Marius Hakkesteegt, business developer apps & digitalisatie bij Aspect ICT, geeft toelichting en legt uit de bedrijven de binnenvaart ook gefaseerd in hun transportketen kunnen opnemen.  

Totale keten verduurzamen

Gezien alle ontwikkelingen in de Europese milieuwetgeving wordt het steeds belangrijker om je transport te verduurzamen. Toch is van een modal shift nog geen sprake, merkt Marius. “Er zijn genoeg voorbeelden die laten zien hoe je de footprint van wegtransport in kaart brengt, maar over de binnenvaart is nog weinig bekend. Veel mensen weten daarom niet hoe de binnenvaart kan bijdragen aan een zo groen mogelijk transportketen. Uiteindelijk gaat het niet om of vervoer beter is via weg, water of spoor, maar dat je de totale keten verduurzaamt. We willen die verschillende werelden bij elkaar brengen en laten zien dat we elkaar nodig hebben. Dat is gunstiger voor de opdrachtgever en voor de partijen onderling. Wij hebben mooie voorbeelden hoe de binnenvaart presteert en daaraan bijdraagt.” 

Aantoonbare resultaten

“Die voorbeelden hebben we mede aan de NPRC te danken. Dat is een coöperatie van zo’n 150 binnenvaartondernemers, die in heel Europa droge bulk vervoeren. Door hun jarenlange gebruik van de zogenaamde iBarge app zijn zij al heel ver in het aantonen van hun duurzaamheid. Schippers leggen in de app vast wanneer ze laden en lossen, wanneer ze varen, hoeveel tonnage ze zouden laden en uiteindelijk hebben verladen, hoeveel kilometer ze hebben gevaren en hoeveel uitstoot dat heeft gegenereerd. Op basis van al deze concrete data die al zoveel jaar is verzameld, kunnen ze aantoonbaar maken wat vervoer per binnenvaartschip qua duurzaamheid oplevert. En dat het loont. Tijdens de Lean & Green Summit 2023 delen we onze gezamenlijke ervaringen en data, om bedrijven aan het denken te zetten en te inspireren. Om zo gezamenlijk een lagere footprint te realiseren.”  

Berekening conform ISO 14083

Inmiddels gebruiken ook veel andere binnenvaartschippers iBarge, waardoor iedereen op dezelfde manier gegevens vastlegt en duurzaamheidsberekeningen. Marius voegt toe: “Door iBarge daarbij aan BigMile te koppelen, zijn bedrijven er bovendien van verzekerd dat de berekeningen voldoen aan de ISO 14083 norm en dus geschikt zijn voor een accountantsverklaring.” Jan Pronk, managing director van BigMile: “Om straks aan de eisen van de CSRD-wetgeving te voldoen, moeten verladers door de hele keten heen kunnen rapporteren over onder meer hun CO2-uitstoot. Dit geldt voor alle modaliteiten, inclusief binnenvaart. De fragmentatie van alle verschillende modaliteiten moeten samenkomen in één rapport. Met BigMile kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot conform ISO 14083 berekenen, toewijzen en rapporteren voor al hun supply chain- en logistiekgerelateerde activiteiten. Dankzij de integratie van BigMile Emission API met iBarge wordt het voor de binnenvaartsector heel eenvoudig om aan de rapportagebehoefte van hun klanten te voldoen.” 

Gefaseerde modal shift

Marius: “Uit ervaring weten we dat de modal shift richting de binnenvaart heel goed gefaseerd kan worden ingevoerd. We laten graag zien hoe bedrijven een deel van hun transport met de binnenvaart combineren, zodat zij kunnen ervaren hoe dat werkt en wat het aan duurzaamheid oplevert. We willen bedrijven vooral motiveren met onze ervaringen, met als drijfveer: een lagere footprint. Dat is een toekomst een vereiste om als bedrijf te overleven.”  

Meer weten over een modal shift richting binnenvaart?

Wil je als bedrijf verduurzamen en onderzoeken of de binnenvaart daar wellicht een bijdrage aan kan leveren? Tijdens de break-out sessie van BigMile op de Lean & Green Summit 2023 delen Aspect ICT, BigMile en de NPRC hun bevindingen en voorbeelden. Je hoort bovendien hoe je stapsgewijs de modal shift richting de binnenvaart in gang kan zetten. 

Bron: Lean & Green, 2023

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op.

Marius Hakkesteegt

Business Developer